Postupným vzděláváním až do školy

Aktuální třídy
 

Naše třída se jmenuje "Berušky"....
Je v ní zapsáno celkem dvacet-čtyři dětí ve věku 3 až 4 roky. Ve třídě je věnováno dostatek času na adaptaci dětí, pomalu si zvykají na pobyt v MŠ. Jsou vedeny k samostatnosti, k sebeobsluze. Učí se spolupracovat s ostatními dětmi. Snažíme se děti zapojit do kolektivních činností formou her.

Naše třída se jmenuje "Sluníčka"....
Je v ní zapsáno celkem dvacet-osm dětí ve věku 4 až 6 let. Z toho je osm předškolních dětí, které jsou systematicky připravovány na bezproblémový přechod do Základních škol. Zcela běžnou naší snahou je podpora kamarádských vztahů mezi dětmi.

3.třída ("Sovičky"), je předškolní třída pro děti ve věku 5-6 let. Ve třídě je 28 dětí pod vedením paní učitelek: Jany Hajné a Jarmily Plotnikové.

Speciální logopedická třída
Logopedická poradna pro rodiče s dětmi
Děti se závažnějšími vadami řeči a poruchami komunikace jsou na základě doporučení odborníků, klinického logopeda a PPP, zařazeny do speciální logopedické třídy. Jedná se o skupinovou integraci dětí se speciálními vzdělávacími potřebami a tyto děti mají zajištěnu speciální odbornou...