3. třída - Sovičky

25.07.2021

3.třída ("Sovičky"), je předškolní třída pro děti ve věku 5-6 let. Ve třídě je 28 dětí pod vedením paní učitelek: Jany Hajné a Jarmily Plotnikové. 

3.třída se zaměřuje na přípravu dětí k zápisu do školy a na školu všeobecně. Dětem je v této třídě nabízen plavecký výcvik, který vede ke zlepšení jejich fyzické kondice. Během školního roku si děti vyzkoušejí hravou formou i fyzikální pokusy k vybraným tématům v tomto školním roce.