4. třída - Krtečkové - logopedická třída

24.07.2021

Speciální logopedická třída
Logopedická poradna pro rodiče s dětmi

Děti se závažnějšími vadami řeči a poruchami komunikace jsou na základě doporučení odborníků, klinického logopeda a PPP, zařazeny do speciální logopedické třídy. Jedná se o skupinovou integraci dětí se speciálními vzdělávacími potřebami a tyto děti mají zajištěnu speciální odbornou péči v oblasti rozvoje řeči, případně i v jiných oblastech. Třída je prostorově i vybavením uzpůsobena speciální potřebám těchto dětí. Dětem se zde věnují speciální pedagožky s odpovídající kvalifikací pro práci v této třídě. Děti pracují podle rámcově vzdělávacího programu, do kterého jsou kromě řečových dovedností zařazeny i aktivity na rozvoj hrubé i jemné motoriky či smyslového vnímání.