KDO JSME

Toto je náš příběh

Trocha historie

Naše mateřská škola byla otevřena 1.9.1972. Objekt má dvě budovy - jednu hospodářskou, kde se nachází kuchyň a prádelna, a druhou patrovou, kde jsou umístěny čtyři třídy. Jednou z nich je speciální logopedická třída, která je určena především pro děti s vadami řeči. Okolo mateřské školy se nachází rozlehlá zahrada, která slouží k rozmanitým rekreačním činnostem dětí. 


Provoz školy

Provoz školy je celodenní, v pracovních dnech od 6,30 do 16,30 hod. Vzhledem k evidenci stravování rodiče přivádějí děti do 8.00 hod, pozdější nástup dítěte si dohodnou s učitelkou nebo zapíší do sešitu v šatně.

Základní údaje o škole

Název školy : Mateřská škola Kladno, Lacinova 2408
Adresa : Lacinova 2408, 272 01 Kladno
Telefon : 312 681 320
Mobil : 606 050 182
E-mail : skola@mslacinova.cz
Website : www.mslacinova.cz
Kapacita školy : 96 dětí / 4 třídy
Ředitelka školy (statutární orgán) : Mgr Renata Šulcová

Zřizovatel školy: Statutární město Kladno


Náš tým

Pedagogický sbor

ředitelka - Mgr Renata Šulcová 
zástupkyně ředitelky - Iva Škrobánková (2.třída)
učitelka - Jarmila Plotniková (3.třída)
učitelka - Eva Bauerová (1.třída)
učitelka - Jana Hajná (3.třída)
učitelka - Jaroslava Zacharová (2.třída)
učitelka - Renata Vodhánilová (4.třída - Logopedická)
učitelka - Majka Lorencová (1.třída)
učitelka - Mgr. Lenka Staňková (4.třída - Logopedická)


Provozní zaměstnanci
školnice - Ivana Jíchová
uklízečka - Petra Snovická
uklízečka - Jana Košťálková
vedoucí školní jídelny - Jarmila Červenková
hlavní kuchařka - Renata Hlinková
pomocná kuchařka - Marcela Jelínková
údržbář - Vladimír Bělohlávek


 


Fotografie ze Zahradního šerpování předškoláků - Červen 2022