1.třída - Berušky

27.07.2021

Naše třída se jmenuje "Berušky"....
Je v ní zapsáno celkem dvacet-čtyři dětí ve věku 3 až 4 roky. Ve třídě je věnováno dostatek času na adaptaci dětí, pomalu si zvykají na pobyt v MŠ. Jsou vedeny k samostatnosti, k sebeobsluze. Učí se spolupracovat s ostatními dětmi. Snažíme se děti zapojit do kolektivních činností formou her.